Buscar

Sutrah dalam Solat

 Sabda Nabi S.A.W yang bermaksud :

"Sekiranya seorang yang melalui di hadapan orang yang bersolat itu mengetahui apa jenis   dosanya (lalu di hadapan orang solat), nescaya untuk berhenti selama 40 tahun adalah lebih  baik baginya daripada meneruskan lalu di hadapan orang solat ini," Berkata perawi : "Aku tidak pasti ada nabi menyebut 40 hari atau bulan atau tahun." (Riwayat al-Bukhari)


Sutrah : Hikmah dan Falsafah
  • Sutrah bermaksud sesuatu objek yang dijadikan sebagai sempadan kawasan solat, ataupun sebagai penghadang. Sutrah boleh menggunakan apa-apa objek di depan arah kiblat seperti batu, tongkat atau tiang dan boleh juga dengan membuat satu garisan.
  • Hikamahnya adalah bertujuan unutk memusatkan pemikiran orang yang sedang solat, tanpa diganggu dengan lalu-lalang orang lain. Selain itu, ia bertujuan memberi tanda bahawa orang itu sedang solat.
  • Jarak antara kak dan sutrah adalah kira-kira tiga hasta (siku sampai hujung jari tengah) termasuk ruang untuk sujud.
  • Sutrah disyariatkan baik bagi solat secara berjemaah dan juga solat secara sendirian di rumah. Juga bagi solat sunat seperti Rawatuib, solat Dhuha, solat Tahiyatul Masjid dan lain-lain.
  • Dalam solat berjemaah, sutrah adalah di hadapan imam. Sutrah makmum mengikuti sutrah imam, maka dibolehkan melintasi makmum apabila ada keperluan (contohnya batal wudhuk)

Dalil:
  • Sabda Nabi S.A.W yang bermaksud: "Apabila seseorang kamu inign bersolat, hendaklah ia meletakkan di hadapanya sesuatu. Sekiranya tiada, letaklah tongkat. Sekiranya tiada buatlah garisan kemudian tiada lagi mudarat bagi sesiapa yang melalui di hadapanya." (Riwayat al-Tirmizi, Abu Daud, Ahmad dan Ibn Hibban)
  • Sabda Nabi S.A.W. yang bermaksud: "Apabila seseorang kamu telah meletakkan sesuatu di hadapannya sepeti pelana pejalan, maka bersolatlah, serta tidak perlu lagi memperdulikan sesiapa yang bejalan di belakang halangan tadi." (Riwayat Muslim dan al-Tirmizi)

Secara kesimpulannya, para ulama bersepakat bahawa meletakkan penghadang di hadapan ketika solat adalah sunat, tidak sampai ke tahap wajib. Namun jika dilihat kepada tujuan meletakkan sutrah ini, ternyata ia merupakan bentuk perkara sunat yang dituntut.