Buscar

Arah Pandangan Mata Ketika Solat

Ada dalil yang menggalakkan ketika solat, kita disunatkan menundukkan wajah melihat ke tempat sujud semasa berdiri. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan al-Hakim : "Adalah Rasulullah s.a.w. menundukkan kepala Baginda dan melontarkan pandangan ke bumi (tempat sujud)."

Dalam hadis lain : "Dan tatkala Nabi s.a.w. memasuki Kaabah, Nabi tidak mengangkat pandangan matanya dari tempat sujud sehinggalah Baginda keluar darinya." (Riwayat Abu Daud dan Ahmad).

Imam Sufyan al-Thawri, Abu Hanifah dan al-Syafi'i berpendapat bahawa lebih elok menumpukan pandangan mata ke arah tempat sujud. Manakala ijtihad Imam Malik dan Ibn al-Arabi al-Maliki menagatakan lebih elok memandang ke arah hadapan dan bukannya tempat sujud.

Namun, walaupun dalil-dalil yang dikemukakan ini sahih dari sudut kefahaman iaitu keperluan melihat tempat sujud. Maksu 'menundukkan kepala' dalam hadis ini tidak semestinya memandang tempat sujud dan hadis kedua pula tidakdijelaskan secara terang ia dilakukan ketika solat. Ia hanya menyebut ketika Nabi memasuki Kaabah dan bukannya ketika solat.

Setela diteliti hadis-hadis yang terdapat dalam bab ini, maka dapat difahami bahawa matlamat asas daripada tindakan melihat tempat sujud ini adalah untuk :
  • mendatangkan khusyuk
  • menghilangkan ganguan luar dan menfokuskan perhatian terhadap solat
  • menimbulkan rasa rendah diri ketika solat
  • membezakan keadaan antara orang yang sedang dalam solat dan di luar solat
  • menghilangkan rasa sombong
Hadis berikut menyokong kepada kesimpulan :
"Tidak sepatutnya terdapat dalam rumah orang yang menunaikan solat sesuatu yang boleh menggangu dan menyibukkan (permikiran dan kekhusyukannya  ketika solat)." (Riwayat Abu Daud dan Ahmad)

Selain itu, sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud : "Apabila kamu solat, janganlah kamu menoleh (ke sana sini iaitu tidak memfokuskan pandangan) kerana Allah s.w.t. mengarahkan wajah-Nya ke wajah hamba-Nya yang sedang solat selagi mana hamba-Nya tidak menoleh ke arah lain." (Riwayat al-Bukhari dan Abu Daud)

Kesimpulanya, digalakkan untuk semua menunundukkan pandangan mata, sama ada ke tempat sujud atau lainnya semasa solat, namun tidaklah sampai tahap wajib.